Marine fish (Marine fish) | International Zoo Services

Marine fish (Marine fish)

Marine fish (Marine fish)
Brown banded bambooshark - Chiloscyllium punctatum
Brown banded bambooshark - Chiloscyllium punctatum
c.b , 51-70cm
Shipped from: Europe (Eur. union + Swit)
M 0
F 0
U X
Pr
Epaulette Shark - Hemiscyllium ocellatum
Epaulette Shark - Hemiscyllium ocellatum
c.b , 51-70cm
Shipped from: Europe (Eur. union + Swit)
M 0
F 0
U X
Pr
Brown banded bambooshark - Chiloscyllium punctatum
Brown banded bambooshark - Chiloscyllium punctatum
c.b , 101-120cm
Shipped from: Europe (Eur. union + Swit)
M 0
F 0
U X
Pr
Black tip reef shark - Carcharinus melanopterus
Black tip reef shark - Carcharinus melanopterus
c.b , 81-90 cm
Shipped from: Europe (Eur. union + Swit)
M 0
F 0
U X
Pr
Scalloped hammerhead shark - Sphyrna lewini
Scalloped hammerhead shark - Sphyrna lewini
w.c
Shipped from: Europe (Eur. union + Swit)
M 0
F 0
U X
Pr
Sand tiger shark - Carcharius taurus
Sand tiger shark - Carcharius taurus
w.c
Shipped from: Europe (Eur. union + Swit)
M 0
F 0
U 2
Pr
Sand tiger shark - Carcharius taurus
Sand tiger shark - Carcharius taurus
w.c
Shipped from: Europe (Eur. union + Swit)
M 0
F 0
U 2
Pr
Scalloped hammerhead shark - Sphyrna lewini
Scalloped hammerhead shark - Sphyrna lewini
w.c
Shipped from: Europe (Eur. union + Swit)
M 0
F 0
U 2
Pr